Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur www.ook-tek.se (”Sajten” eller “vi”) samlar in, använder och avslöjar din personliga information när du besöker eller gör ett köp från webbplatsen.

Kontakt
Efter att ha granskat denna policy, om du har ytterligare frågor, vill ha mer information om vår sekretesspraxis eller vill göra ett klagomål, vänligen kontakta oss via e-post på ook-tek@hotmail.com eller per post med hjälp av uppgifterna nedan :

Insamling av personlig information
När du besöker webbplatsen samlar vi in viss information om din enhet, din interaktion med webbplatsen och information som är nödvändig för att behandla dina köp. Vi kan också samla in ytterligare information om du kontaktar oss för kundsupport. I denna integritetspolicy hänvisar vi till all information om en identifierbar individ (inklusive informationen nedan) som "Personlig information". Se listan nedan för mer information om vilken personlig information vi samlar in och varför.

Enhetsinformation
Syftet med insamlingen: att ladda webbplatsen korrekt för dig och att utföra analyser av webbplatsanvändning för att optimera vår webbplats.
Insamlingskälla: Samlas in automatiskt när du går in på vår webbplats med hjälp av cookies, loggfiler, webbsignaler, taggar eller pixlar [LÄGG TILL ELLER DRIFTER AV ALLA ANNAN ANVÄND SPÅRNINGSTEKNOLOGI].
Avslöjande för affärsändamål: delas med vår processor Shopify [LÄGG TILL EVENTUELLA ANDRA LEVERANTÖRER SOM DU DELAR DENNA INFORMATION MED].
Personlig information som samlas in: version av webbläsare, IP-adress, tidszon, cookieinformation, vilka webbplatser eller produkter du tittar på, söktermer och hur du interagerar med webbplatsen [LÄGG TILL ELLER SUBTRAKTERA ALLA ANNAN PERSONLIG INFORMATION SAMLAD IN].
Beställningsinformation
Syftet med insamlingen: att tillhandahålla produkter eller tjänster till dig för att uppfylla vårt avtal, att behandla din betalningsinformation, ordna med frakt och förse dig med fakturor och/eller orderbekräftelser, kommunicera med dig, screena våra beställningar för potentiell risk eller bedrägeri, och när det är i linje med de preferenser du har delat med oss, förse dig med information eller reklam som rör våra produkter eller tjänster.
Insamlingskälla: hämtas från dig.
Avslöjande för affärsändamål: delas med vår processor Shopify [LÄGG TILL EVENTUELLA ANDRA LEVERANTÖRER SOM DU DELAR DENNA INFORMATION MED. TILL EXEMPEL FÖRSÄLJNINGSKANALER, BETALNINGSGATEWAYS, FRAKT- OCH UPPFYLLNINGSAPPAR].
Personlig information som samlas in: namn, faktureringsadress, leveransadress, betalningsinformation (inklusive kreditkortsnummer [INFOGA ALLA ANDRA BETALNINGSTYPER ACCEPTERAS]), e-postadress och telefonnummer.
Kundsupportinformation
Syftet med insamlingen:
Insamlingskälla:
Avslöjande för affärsändamål:
Personlig information som samlats in: [INFOGA ALLA ANNAN INFORMATION DU SAMLAR IN: OFFLINEDATA, KÖPT MARKNADSDATA/LISTOR]
Syfte med insamlingen: att ge kundsupport.
Insamlingskälla: hämtas från dig
Avslöjande i affärssyfte: [LÄGG TILL EVENTUELLA LEVERANTÖRER SOM ANVÄNDS FÖR ATT GERA KUNDSUPPORT]
Personlig information som samlats in: [LÄGG TILL EVENTUELLA ÄNDRINGAR I INFORMATIONEN Ovan ELLER YTTERLIGARE INFORMATION VID BEHÖV.]
[INFOGA FÖLJANDE AVSNITT OM ÅLDERBEGRÄNSNING KRÄVS]

Minderåriga
Webbplatsen är inte avsedd för personer under åldern [INSERT AGE]. Vi samlar inte avsiktligt in personlig information från barn. Om du är förälder eller vårdnadshavare och tror att ditt barn har gett oss personlig information, vänligen kontakta oss på adressen ovan för att begära radering.

Dela personlig information
Vi delar din personliga information med tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att tillhandahålla våra tjänster och uppfylla våra avtal med dig, enligt beskrivningen ovan. Till exempel:

Vi använder Shopify för att driva vår onlinebutik. Du kan läsa mer om hur Shopify använder din personliga information här: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Vi kan komma att dela din personliga information för att följa tillämpliga lagar och förordningar, för att svara på en stämning, husrannsakningsorder eller annan laglig begäran om information vi tar emot, eller för att på annat sätt skydda våra rättigheter.
[INSTÄLL IN INFORMATION OM ANDRA TJÄNSTELEVERANTÖRER]
[INKLUDERA FÖLJANDE AVSNITT OM DU ANVÄNDER REMARKETING ELLER RIKTAD ANNONSERING]

Beteendereklam

Som beskrivits ovan använder vi din personliga information för att förse dig med riktade annonser eller marknadskommunikation som vi tror kan vara av intresse för dig. Till exempel:

[INSERT IF APPLICABLE] Vi använder Google Analytics för att hjälpa oss förstå hur våra kunder använder webbplatsen. Du kan läsa mer om hur Google använder din personliga information här: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/. Du kan också välja bort Google Analytics här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
[INSERT OM DU ANVÄNDER EN TREDJE PARTS MARKNADSFÖRINGSAPP SOM SAMLAR IN INFORMATION OM KÖPARAKTIVITET PÅ DIN WEBBPLATS] Vi delar information om din användning av webbplatsen, dina köp och din interaktion med våra annonser på andra webbplatser med våra annonspartners. Vi samlar in och delar en del av denna information direkt med våra annonspartners, och i vissa fall genom användning av cookies eller annan liknande teknik (som du kan samtycka till, beroende på var du befinner dig).
[INSERT IF USING SHOPIFY AUDIENCES] Vi använder Shopify Audiences för att hjälpa oss visa annonser på andra webbplatser med våra annonspartners för köpare som har gjort köp hos andra Shopify-handlare och som också kan vara intresserade av vad vi har att erbjuda. Vi delar också information om din användning av webbplatsen, dina köp och e-postadressen som är kopplad till dina köp med Shopify Audiences, genom vilka andra Shopify-handlare kan göra erbjudanden som du kan vara intresserad av.
[INFOGA ANDRA ANVÄNDDA ANNONSTJÄNSTER]
För mer information om hur riktad annonsering fungerar kan du besöka Network Advertising Initiatives (”NAI”) utbildningssida på https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Du kan välja bort riktad annonsering genom att:

[INKLUDERA OPT-OUT-LÄNKAR FRÅN VILKA TJÄNSTER SOM ANVÄNDS. VANLIGA LÄNKAR INNEHÅLLER:

FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous
BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads]
Dessutom kan du välja bort några av dessa tjänster genom att besöka Digital Advertising Alliances opt-out-portal på: https://optout.aboutads.info/.

Använda personlig information
Vi använder din personliga information för att tillhandahålla våra tjänster till dig, vilket inkluderar: erbjuda produkter till försäljning, bearbeta betalningar, frakt och fullgörande av din beställning, och hålla dig uppdaterad om nya produkter, tjänster och erbjudanden.

[INKLUDERA FÖLJANDE AVSNITT OM DIN BUTIK FINNS I ELLER OM DU HAR KUNDER I EUROPA]

Laglig grund
I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR"), om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), behandlar vi dina personuppgifter enligt följande lagliga grunder:

[INKLUDERA ALLT SOM GÄLLER DITT FÖRETAG]

Ditt samtycke;
Utförandet av avtalet mellan dig och webbplatsen;
Efterlevnad av våra juridiska skyldigheter;
För att skydda dina vitala intressen;
Att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse;
För våra legitima intressen, som inte åsidosätter dina grundläggande rättigheter och friheter.
Bibehållande
När du gör en beställning via webbplatsen kommer vi att behålla din personliga information för våra register om inte och tills du ber oss att radera denna information. För mer information om din rätt till radering, se avsnittet "Dina rättigheter" nedan.

Automatiskt beslutsfattande
Om du är bosatt i EES har du rätt att invända mot behandling som enbart baseras på automatiserat beslutsfattande (vilket inkluderar profilering), när det beslutsfattandet har en rättslig effekt på dig eller på annat sätt påverkar dig väsentligt.

Vi [GÖR/GÖR INTE] engagerar oss i helautomatiskt beslutsfattande som har en juridisk eller på annat sätt betydande effekt genom att använda kunddata.

Vår processor Shopify använder begränsat automatiskt beslutsfattande för att förhindra bedrägerier som inte har en juridisk eller på annat sätt betydande effekt på dig.

Tjänster som inkluderar delar av automatiserat beslutsfattande inkluderar:

Tillfällig svartlista över IP-adresser associerade med upprepade misslyckade transaktioner. Den här svarta listan finns kvar i ett litet antal timmar.
Tillfällig svartlista över kreditkort associerade med svartlistade IP-adresser. Den här svarta listan finns kvar i ett litet antal dagar.
Säljer personlig information
[INKLUDERA DETTA AVSNITT OM DITT FÖRETAG OMFATTAS AV CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT OCH SÄLJER PERSONLIG INFORMATION SOM DEFINIERAS AV CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT]

Vår webbplats säljer personlig information, enligt definitionen av California Consumer Privacy Act of 2018 ("CCPA").

[Föra in:

kategorier av information som säljs;
OM DU ANVÄNDER SHOPIFY-PUBLICER: information om din användning av webbplatsen, dina köp och e-postadressen som är kopplad till ditt köp
instruktioner om hur man väljer bort försäljning;
huruvida ditt företag säljer information om minderåriga (under 16) och om du erhåller bekräftande auktorisation;
om du ger ett ekonomiskt incitament att sälja information, ge information om vad det incitamentet är.]

 

Dina rättigheter

[INKLUDERA FÖLJANDE AVSNITT OM DIN BUTIK LIGGER I ELLER OM DU HAR KUNDER I EUROPA]

GDPR
Om du är bosatt i EES har du rätt att få tillgång till den personliga information vi har om dig, att överföra den till en ny tjänst och att be att din personliga information korrigeras, uppdateras eller raderas. Om du vill utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktinformationen ovan. [ELLER INFOGA ALTERNATIVA INSTRUKTIONER FÖR SÄNDNING AV ÅTKOMST, RADERING, RÄTTELSE OCH PORTABILITET BEGÄRAN]

Din personliga information kommer initialt att behandlas i Irland och kommer sedan att överföras utanför Europa för lagring och vidare behandling, inklusive till Kanada och USA. För mer information om hur dataöverföringar följer GDPR, se Shopifys GDPR Whitepaper: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR.

[INKLUDERA FÖLJANDE AVSNITT OM DITT FÖRETAG OMFATTAS AV CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT]

CCPA
Om du är bosatt i Kalifornien har du rätt att få tillgång till den personliga information vi har om dig (även känd som "Rätten att veta"), att överföra den till en ny tjänst och att be att din personliga information korrigeras , uppdaterad eller raderad. Om du vill utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktinformationen ovan. [ELLER INFOGA ALTERNATIVA INSTRUKTIONER FÖR SÄNDNING AV ÅTKOMST, RADERING, RÄTTELSE OCH PORTABILITET BEGÄRAN]

Om du vill utse en auktoriserad agent för att skicka in dessa förfrågningar å dina vägnar, vänligen kontakta oss på adressen ovan.

Småkakor
En cookie är en liten mängd information som laddas ner till din dator eller enhet när du besöker vår webbplats. Vi använder ett antal olika cookies, inklusive funktions-, prestanda-, reklam- och sociala medier eller innehållscookies. Cookies gör din webbupplevelse bättre genom att webbplatsen kommer ihåg dina handlingar och preferenser (som inloggning och val av region). Det betyder att du inte behöver ange denna information igen varje gång du återvänder till webbplatsen eller bläddrar från en sida till en annan. Cookies ger också information om hur människor använder webbplatsen, till exempel om det är deras första besök eller om de är en frekvent besökare.

Vi använder följande cookies för att optimera din upplevelse på vår webbplats och för att tillhandahålla våra tjänster.

[Se till att kontrollera den här listan mot Shopifys aktuella lista över cookies på butiksfronten: https://www.shopify.com/legal/cookies ]

Cookies som är nödvändiga för att butiken ska fungera
Namn Funktion Varaktighet
_ab Används i samband med åtkomst till admin. 2 år
_secure_session_id Används i samband med navigering genom ett skyltfönster. 24h
_shopify_country Används i samband med kassan. session
_shopify_m Används för att hantera kunders sekretessinställningar. 1år
_shopify_tm Används för att hantera kunders sekretessinställningar. 30 minuter
_shopify_tw Används för att hantera kunders sekretessinställningar. 2w
_storefront_u Används för att underlätta uppdatering av kundkontoinformation. 1 min
_tracking_consent Spårningsinställningar. 1år
c Används i samband med kassan. 1år
varukorg Används i samband med varukorg. 2w
cart_currency Används i samband med kundvagn. 2w
cart_sig Används i samband med kassan. 2w
cart_ts Används i samband med kassan. 2w
cart_ver Används i samband med kundvagn. 2w
kassa Används i samband med kassan. 4w
checkout_token Används i samband med kassan. 1år
dynamic_checkout_shown_on_cart Används i samband med kassan. 30 minuter
hide_shopify_pay_for_checkout Används i samband med kassan. session
keep_alive Används i samband med köparlokalisering. 2w
master_device_id Används i samband med handlarinloggning. 2 år
previous_step Används i samband med kassan. 1år
remember_me Används i samband med kassan. 1år
secure_customer_sig Används i samband med kundinloggning. 20 år
shopify_pay Används i samband med kassan. 1år
shopify_pay_redirect Används i samband med kassan. 30 minuter, 3w eller 1år beroende på värde
storefront_digest Används i samband med kundinloggning. 2 år
tracked_start_checkout Används i samband med kassan. 1år
checkout_one_experiment Används i samband med kassan. session
checkout_session_lookup Används i samband med utcheckning. 3w
checkout_session_token_<<token>> Används i samband med kassan. 3w
identitetsstatus Används i samband med kundautentisering. 24h
identity-state-<<token>> Används i samband med kundautentisering. 24h
identity_customer_account_number Används i samband med kundautentisering. 12w
Rapportering och analys

 

Namn Funktion Varaktighet
_landing_page Spåra målsidor. 2w
_orig_referrer Spåra målsidor. 2w
_s Shopify-analys. 30 minuter
_shopify_d Shopify-analys. session
_shopify_s Shopify-analys. 30 minuter
_shopify_sa_p Shopify-analyser relaterade till marknadsföring och hänvisningar. 30 minuter
_shopify_sa_t Shopify-analyser relaterade till marknadsföring och hänvisningar. 30 minuter
_shopify_y Shopify-analys. 1år
_y Shopify-analys. 1år
_shopify_evids Shopify-analys. session
_shopify_ga Shopify och Google Analytics. session
customer_auth_provider Shopify-analys. session
customer_auth_session_created_at Shopify analytics. session
[INSTÄLL ANDRA COOKIES ELLER SPÅRNINGSTEKNOLOGIER SOM DU ANVÄNDER]

Hur lång tid som en cookie finns kvar på din dator eller mobila enhet beror på om det är en "beständig" eller "sessions"-cookie. Sessionscookies varar tills du slutar surfa och beständiga cookies varar tills de löper ut eller tas bort. De flesta av de cookies vi använder är beständiga och kommer att förfalla mellan 30 minuter och två år från det datum de laddas ner till din enhet.

Du kan kontrollera och hantera cookies på olika sätt. Tänk på att om du tar bort eller blockerar cookies kan det påverka din användarupplevelse negativt och att delar av vår webbplats kanske inte längre är helt tillgängliga.

De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan välja om du vill acceptera cookies eller inte via dina webbläsarkontroller, som ofta finns i din webbläsares "Verktyg" eller "Inställningar"-meny. För mer information om hur du ändrar dina webbläsarinställningar eller hur du blockerar, hanterar eller filtrerar cookies finns i din webbläsares hjälpfil eller via sajter som: www.allaboutcookies.org.

Observera dessutom att blockering av cookies kanske inte helt förhindrar hur vi delar information med tredje part, såsom våra annonspartners. För att utöva dina rättigheter eller välja bort viss användning av din information av dessa parter, följ instruktionerna i avsnittet "Beteendereklam" ovan.

Spåra inte
Observera att eftersom det inte finns någon konsekvent branschförståelse för hur man svarar på "Spåra inte"-signaler, ändrar vi inte vår datainsamling och användningspraxis när vi upptäcker en sådan signal från din webbläsare.

Ändringar
Vi kan uppdatera denna integritetspolicy då och då för att återspegla, till exempel, förändringar av vår praxis eller av andra operativa, juridiska eller regulatoriska skäl.

Klagomål
Som nämnts ovan, om du vill göra ett klagomål, vänligen kontakta oss via e-post eller post med hjälp av uppgifterna som anges under "Kontakt" ovan.

Om du inte är nöjd med vårt svar på ditt klagomål har du rätt att lämna in ditt klagomål till relevant dataskyddsmyndighet. Du kan kontakta din lokala dataskyddsmyndighet eller vår tillsynsmyndighet här: [Lägg till kontaktinformation eller webbplats för dataskyddsmyndigheten i din jurisdiktion. Till exempel: https://ico.org.uk/make-a-complaint/]

Senast uppdaterad: [Datum]